Başvuru Ücretleri

Tezler ve destekleyicisinin Uludağ Üniversitesi mensupları ve/veya devlet fonları (üniversite araştırma fonu, TÜBİTAK, DPT vb.) ile resmi kurum ve kuruluşların olduğu durumlar dışındaki her türlü klinik araştırma başvurusu (ilk başvuru, bilgilendirme, protokol değişikliği vd.) için “Etik Kurul Değerlendirme Başvuru Ücreti” alınmaktadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı’nın ilan ettiği şekilde ve aşağıdaki tabloda belirtilen başvuru ücretlerinin 


ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI HESABI
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ (1799)

Hesap No: 1799-37219296-5005
IBAN : TR870001001799372192965005
numaralı hesaba “Etik Kurul Değerlendirme Ücreti” adı altında yatırılması gerekmektedir.