Çalışma takvimi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 15 günde bir olmak üzere ayda iki defa toplanmaktadır. Aylık toplantı tarihi aşağıda verilmiştir. Çalışma takviminde olabilecek herhangi bir değişiklik en kısa sürede bildirilecektir.

Toplantı Tarihi Toplantı Günü Toplantı Saati
3.01.2023 Salı 13:00
17.01.2023 Salı 13:00
31.01.2023 Salı 13:00
07.02.2023 Salı 13:00
21.02.2023 Salı 13:00
7.03.2023 Salı 13:00
21.03.2023 Salı 13:00
4.04.2023 Salı 13:00
18.04.2023 Salı 13:00
2.05.2023 Salı 13:00
16.05.2023 Salı 13:00
30.05.2023 Salı 13:00
13.06.2023 Salı 13:00
20.06.2023 Salı 13:00
4.07.2023 Salı 13:00
18.07.2023 Salı 13:00
1.08.2023 Salı 13:00
18.08.2023 Salı 13:00
29.08.2023 Salı 13:00
12.09.2023 Salı 13:00
26.09.2023 Salı 13:00
10.10.2023 Salı 13:00
24.10.2023 Salı 13:00
7.11.2023 Salı 13:00
21.11.2023 Salı 13:00
05.12.2023 Salı 13:00
19.12.2023 Salı 13:00