Kurul Üyeleri

Ünvanı Adı Soyadı Uzmanlık Alanı Çalıştığı Kurum
Prof. Dr. Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
(BAŞKAN)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları U.Ü. Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Elif BAŞAĞAN MOĞOL
(BAŞKAN YARDIMCISI)
Anesteziyoloji ve Reanimasyon U.Ü. Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet CANSEV Tıbbi Farmakoloji U.Ü. Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Alparslan TÜRKKAN
Halk Sağlığı U.Ü. Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Pınar VURAL Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları U.Ü. Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Hilal ÖZKAN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları U.Ü. Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Hasan ARI Kardiyoloji Yüksek İhtisas Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
Doç. Dr. Kağan HUYSAL Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yüksek İhtisas Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
Yrd.Doç.Dr Tuna GÜLTEN Tıbbi Genetik U.Ü. Tıp Fakültesi
Yrd.Doç.Dr Çiğdem Mine YILMAZ Hukuk U.Ü. Hukuk Fakültesi
Yrd.Doç.Dr Engin SAĞDİLEK Biyofizik U.Ü. Tıp Fakültesi
Yrd.Doç.Dr Sezer ERER Tıp Tarihi ve Etik U.Ü. Tıp Fakültesi
Uz. Dr. Kağan HUYSAL Biyokimya Yüksek İhtisas Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
  Selen MİĞAL Sağlık meslek mensubu
olmayan üye
Serbest Meslek

 

Sekreterya

Adı Soyadı Eğitim Durumu
Seyhan MİĞAL Yüksek Lisans

 

Tasarım ve Uygulama : Selim YILMAZ, © 2011