Başvurular

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna yapılacak başvurular ilgili formlar kullanılarak doğrudan Üniversitemiz Rektörlük Binasında bulunan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul sekreterliğine yapılması gerekmektedir.

Başvuruların ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile yapılması, Anabilim Dalı Başkanının başvuru sahibi olması durumunda çalışma ile ilgili Anabilim Dalının bilgilendirildiğine dair bir yazının dosyaya eklenmesi gerekmektedir. Farklı Anabilim Dallarının çalışmaya katılması durumunda söz konusu Anabilim Dallarından çalışmanın niteliğine göre alınacak bir bilgilendirme/onay yazısının başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Çok merkezli araştırmalar için de aynı evrakların dosyada bulunması istenmektedir.

Toplantı tarihinden 3 iş günü öncesine kadar yapılan başvurular gündeme alınacaktır.